Familie Meijerink, Neede (Gelderland)

“Waarom biest weggooien als we er iemand anders mee kunnen helpen? We worden er ook netjes op tijd voor betaald.”

“Eerst onze kalveren, dan Vitomega”

‘Mijn vader werd in Losser weggekocht en heeft vijf jaar gezocht naar een bedrijf waar wij, zijn zonen, het boerenbedrijf konden voortzetten. Ik was 12, misschien 13 jaar, toen ik de vraag kreeg hoe ik mijn toekomst zag. Dat was niet moeilijk: buiten, in de natuur, met dieren werken, dat was mijn passie. En dat is het nog steeds. De verwondering van de natuur, dat geen dag hetzelfde is, dat voelt voor mij als een geschenk uit de hemel. Ik heb elke dag vakantie.’

Zijn vrouw Simone moet lachen: ‘gingen we maar vaker op vakantie’. Samen met hun drie kinderen hebben ze hun bestemming gevonden op het bedrijf dat zijn vader in 1976 in Neede kocht. Via ruilverkaveling kwam er destijds 25 hectare grond dichtbij huis in bezit. Dat ‘huis’ bestond toen vooral uit oude schuren en een aftands huis omgeven door brandnetels. Inmiddels is dat uitgebreid naar 100 hectare grond binnen vijf kilometer van twee mooie vrijstaande huizen. Die grond wordt gebruikt als grasland, voor voederbieten, mais, granen en graszaden. ‘We hebben de tijd meegehad en het is ons gegund om de grond van buren te kopen. We zaaien zelf, oogsten en hakselen zelf. Je verdient het immers niet op straat.’

De juiste tijd
‘We hadden de koeienstal al een keer vergroot, maar toen onze oudste zoon Mark aangaf ook in het bedrijf te willen komen werken, zijn we het rigoureuzer gaan aanpakken. We hebben een nieuwe melkstal gebouwd en zijn met twee melkrobots gaan werken. Ik ben geen computerman, wilde niet met het aanzetten van vinkjes bezig zijn, en heb echt aan die manier van werken moeten wennen. Net als mijn koeien, die hebben ook moeite gehad met het nieuwe melkritme. Ik heb in die maanden geen tijd gehad om buiten het gras te zien groeien.’ Gerhard Meijerink is tevreden. Er staat nu een stal die aan de eisen voldoet, meer inhoud heeft, beter ventileert en niet onbelangrijk meer melkafgifte oplevert. ‘Ik heb meegewerkt aan de ontwikkeling van een toepassing in de melkrobot rondom medicijnregistratie en zie ook daarvan nu het nut en het gemak. We hebben zonnepanelen en gebruiken de warmte van de melk en van de mest voor onze stroomvoorziening in het bedrijf en verwarming van onze woonhuizen. Je moet bij de tijd blijven om verder te kunnen. Maar het blijft de kunst om te weten wanneer het de juiste tijd is.’

Goede biest voor een gezonde start
Ook de kalfjes kregen nieuwe huisvesting. Er werden kunststofhokken op wieltjes gekocht die direct na gebruik schoon uitgespoten en teruggezet worden. ‘We willen onze kalveren zoveel mogelijk biest geven om ze een goede en gezonde start te laten maken. Dankzij een refractometer van Vitomega kunnen we de brixwaarde van de biest meten. Doelstelling is om de kalveren biest te geven met een minimale brixwaarde van 25.
De overtollige biest gaat naar Vitomega en dat bevalt goed. ‘Waarom biest weggooien als we er iemand anders mee kunnen helpen? We worden er ook nog netjes en op tijd voor betaald. Mijn vrouw Simone doet de afhandeling, plaatst de emmers in de vriezer en onderhoudt het prettige contact met chauffeur, Frank. We houden hierin zelf de regie.’

 

Samenwerking
Ruim 800 melkveehouders werken al samen met Vitomega
Lees meer
Biest
In welke producten wordt de biest verwerkt?
Lees meer