Jack en Ilze Kuylaars, Valkenswaard (Brabant)

“De metingen zijn fijn; het geeft ons meer inzicht in de kwaliteit van de biest.”

“Wij zijn onderdeel van de maatschappij.”

Trots op ons familiebedrijf

In de stal klinkt het hele jaar carnavalsmuziek. ‘Dat is óók onze wereld hier. Wij zijn onderdeel van de maatschappij. Daarom hebben we een stal gebouwd met glazen schuifdeuren. We willen laten zien wat we doen. Vaders en moeders met kinderen, schoolklassen en groepjes ouderen met dementie komen regelmatig door de grote ramen kijken‘ zo vertelt Jack trots. ‘En ik kon zo onze kinderen in de gaten houden toen ze nog klein waren.’

Jack is de derde generatie van het familiebedrijf Kuylaars. Een familiebedrijf waarin, naast zijn vrouw Ilze, ook de drie kinderen van 15, 14 en 11 jaar hun steentje bijdragen door de kalfjes te voeren en soms al mee te melken. Ilze is opgeleid en parttime werkzaam als verpleegkundige. Ilze: ‘Het is een beroep met vergelijkbare componenten als die van een veehouder: het zorgen, het signaleren en attenderen en helaas ook de maatschappelijke onduidelijkheid over de toekomst.’ Binnen hun bedrijf is zij verantwoordelijk voor de kalveren en de administratie.

Afkalfpiek in de zomermaanden
Melkveebedrijf Kuylaars is vanaf 15 juli, vier maanden lang een grote leverancier van overtollige biest aan Vitomega. In het verleden was in de wintermaanden de melkprijs hoger, was men half juli klaar met het werk op het land en kon alle energie in de zomermaanden besteed worden aan het afkalven en de zorg voor de kalveren. Inmiddels heeft Kuylaars geen akkerbouwtak meer, maar werken ze nog steeds met een afkalfpiek vanaf 15 juli. ‘Daarom hebben we ook een grote vriezer waar maar liefst 40 speciale Vitomega-emmers opgeslagen kunnen worden. Zo gaat de overtollige biest niet verloren.’

Afhankelijk van het welzijn van onze dieren
‘Het leveren van de overtollige biest aan Vitomega betekent voor mij niet zoveel extra werk. Het zit in mijn ritme van de dagelijkse werkzaamheden rondom de afkalfpiek’ zo vertelt Ilze. Jack: ‘De metingen zijn ook fijn. Het geeft ons meer inzicht in de kwaliteit van de biest en de uitdaging om te onderzoeken waarom sommige koeien biest geven met een hogere brix-waarde dan andere koeien. Goede biest zorgt er immers voor dat een kalf in goede gezondheid kan opgroeien. En het welzijn en de gezondheid van onze dieren zorgt voor een bedrijfsmatig gezonde veehouderij. Daar staan wij voor!

Duurzaam samenwerken
Een efficiënt ingerichte stal met korte looproutes, waar verschillende werkzaamheden naast elkaar en tussendoor uitgevoerd kunnen worden, zorgt ervoor dat Jack het werk zoveel mogelijk alleen kan uitvoeren. ‘Onder de melktijden is het immers ook in het woonhuis spitsuur met eten, huiswerk en sporten’ vult Ilze aan.
‘Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in duurzame maatregelen: we hebben bijvoorbeeld 270 zonnepanelen en het hergebruiken van de warmte van de gewonnen melk levert ons warm water van 60 graden op. Een goede bestemming geven voor de overtollige biest past in deze gedachte van duurzaamheid. Maar Jack wil ook hierin transparant zijn: ‘het levert ons inkomsten op en het is fijn dat we in goed vertrouwen met Vitomega kunnen samenwerken.’

Samenwerking
Ruim 800 melkveehouders werken al samen met Vitomega
Lees meer
Biest
In welke producten wordt de biest verwerkt?
Lees meer