Samenwerking

Jij en Vitomega

Graag werken wij op een transparante manier samen met onze leveranciers. Daarbij verzien wij u graag van management informatie zodat u, uw biestmanagement kunt optimaliseren.

Onze samenwerking in zes eenvoudige stappen.

Wij werken met een vast protocol, dit zodat u weet waar u aan toe bent

Eerst het kalf, dan Vitomega

Stap 1: Uiteraard is de biest bedoeld voor het kalf! Ons motto is dan ook “maar het kalf eerst”. Alles wat overblijft en een brix waarde heeft van meer dan 17 Brix kunt u leveren.

Biest verzamelen in onze emmers

Stap 2: Wij stellen kosteloos een biestmeter beschikbaar, zodat u kunt controleren of de biest voldoet. Deze biest kunt u in onze emmers doen, er mogen meerdere melkbeurten van verschillende koeien in één emmer.

Direct invriezen op -18C

Stap 3: Om de kwaliteit van de biest te waarborgen moet deze zo spoedig mogelijk na het melken ingevroren worden, bij voorkeur binnen één uur.

Vitomega is al onderweg

Stap 4: Elke 5 tot 6 weken halen wij de verzamelde biest bij u op. Het ophaalmoment wordt vooraf met u gecommuniceerd.

Wegen en kwaliteitsbepaling

Stap 5: De opgehaalde biest wordt bij ons gewogen en geanalyseerd op Brix-waarde en residuen van antibiotica. De analyse resultaten worden per levering aan u teruggekoppeld.

Een eerlijke beloning

Stap 6: Vandaag halen is over 14 dagen uitbetalen. U ontvangt van ons een leveringsoverzicht met de netto gewichten per emmer, de Brix waarde en de waarde in € per emmer. De vergoeding die u ontvangt bedraagt €0,075 per % Brix.

Ruim 400 melkveehouders werken al samen met Vitomega

Ruim 400 melkveehouders zien meerwaarde in het leveren van overtollige biest. Naast een leuke extra vergoeding geeft het ook inzicht in het biestmanagement op het bedrijf.

Doe mee