Maak van overtollig biest,
een extra inkomstenbron

Vitomega

Welkom bij Vitomega

Het is u wellicht bekend dat Vitomega B.V. te Milheeze na een zgn. surseance in staat van faillissement is beland.

Langs deze weg informeren wij u, dat Bomapart Deurne B.V. te Deurne de activa en de activiteiten van het gefailleerde Vitomega B.V. per vandaag heeft overgenomen.

De naam Bomapart Deurne B.V. zal u zeker niets zeggen, er is ook geen website, het is een holding van de familie (G.F.) Van den Boomen te Deurne.

Bomapart is de aandeelhouder van o.a. Joosten young animal nutrition te Weert (www.joosten.nl) een bedrijf wat jongdiervoeding produceert en exporteert naar ca. 50 landen op alle continenten.

De reden en achtergrond van de overname van Vitomega is dat wij vanuit Joosten young animal nutrition met melk, zuivel en de verwerking ervan, biest, jongdiervoeding en internationaal zaken doen goed bekend zijn, het is dagelijkse business en boterham.

Wij zullen het nieuwe Vitomega zelfstandig laten bestaan en laten functioneren met – waar nodig – technische ondersteuning vanuit Joosten young animal nutrition.

Wij realiseren ons dat de surseance en het faillissement van Vitomega in de voorbije weken bij u als leverancier van biest, tot onduidelijkheid en onzekerheid heeft geleid en de afwikkeling van het faillissement door de curator ertoe leidt dat u niet uw verwachte en gebruikelijke vergoeding voor de geleverde biest zult ontvangen.

Wij hebben enkele dagen nodig om alles in kaart te brengen maar doen u op voorhand de toezegging dat op zeer korte termijn de inzameling van biest zal worden hervat en dat u hiervoor minimaal de vergoeding zult ontvangen als eerder bij Vitomega gebruikelijk was.

In de komende dagen moeten er door ons diverse acties plaatsvinden zoals oprichting van een nieuwe vennootschap Vitomega B.V., nieuwe bankrekening, nieuw vestigingsadres, website afhandeling van voorraden e.d.; wij zullen u zo spoedig mogelijk hierover nader informeren.

Voor de komende dagen en weken is uw contactpersoon Jeroen van den Boomen, hij is bereikbaar op:
Mobiel: 06 48403990
Email: jvandenboomen@joosten.nl

Wij hebben Vitomega overgenomen omdat we perspectief zien in de verwerking van biest, we goed bekend zijn met het boerenerf en de taal van de veehouder spreken en begrijpen.
Wij betreuren de vervelende gebeurtenissen in de voorbije weken en willen graag samen met alle betrokkenen van Vitomega, dus samen met u, een gezonde en succesvolle business opbouwen.

Geef u zelf en ons hiervoor een kans.


Met dank,
Bomapart Deurne B.V.
Geert van den Boomen.

Lees verder

Vitomega

Wilt u meedoen?

Dit veld niet invullen ivm spamcontrole
Je kunt ons bereiken op